Ochranné filtre – ochranné protiplynové filtre

Ochranné filtre spolu s ochrannými protiplynovými maskami sa používajú na ochranu tváre, očí a dýchacích ciest pred toxickými látkami, obsahujúcimi zdraviu škodlivé chemické látky, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy), rádioaktívne látky,…

Možnosť použitia napríklad:

  • únik chemických látok po dopravnej nehode,
  • práca s chemickými látkami (striekanie, natieranie),
  • priemyselné havárie,
  • zadymené priestory pri požiaroch,
  • práca s nebezpečnými biologickými látkami,
  • únik rádioaktívnych látok,
  • radiačné nebezpečenstvo,…

Ochranné filtre (základné informácie o ochranných filtroch nájdete tu)