Celotvárové ochranné protiplynové masky – ľudovo plynové masky

Celotvárové ochranné protiplynové masky spolu s ochrannými protiplynovými filtrami chránia tvár, oči a dýchacie cesty pred toxickými látkami rôzneho skupenstva, ktoré obsahujú zdraviu škodlivé chemické látky, rádioaktívne látky, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy).

Možné použitie napríklad:

  • pri úniku chemických látok po dopravnej nehode,
  • pri práci s chemickými látkami (natieranie, striekanie),
  • pri priemyselných haváriách,
  • v zadymených priestoroch pri požiari,
  • pri práci s nebezpečnými biologickými látkami,
  • pri úniku rádioaktívnych látok,
  • pri radiačnom nebezpečenstve,…