Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest – celotvárové masky, polomasky, filtre, rúška,…

 

  • Celotvárové ochranné protiplynové masky

    Celotvárové ochranné protiplynové masky (1)

    Celotvárové ochranné protiplynové masky - ľudovo plynové masky Celotvárové ochranné protiplynové masky spolu s ochrannými protiplynovými filtrami chránia tvár, oči a dýchacie cesty pred toxickými látkami rôzneho skupenstva, ktoré obsahujú zdraviu škodlivé chemické látky, rádioaktívne látky, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy). Možné použitie napríklad: pri úniku chemických látok po dopravnej nehode, pri práci s chemickými látkami (natieranie, striekanie), pri priemyselných haváriách, v zadymených priestoroch pri…
  • Ochranné filtre

    Ochranné filtre (2)

    Ochranné filtre - ochranné protiplynové filtre Ochranné filtre spolu s ochrannými protiplynovými maskami sa používajú na ochranu tváre, očí a dýchacích ciest pred toxickými látkami, obsahujúcimi zdraviu škodlivé chemické látky, mikroorganizmy (vírusy, baktérie, výtrusy), rádioaktívne látky,... Možnosť použitia napríklad: únik chemických látok po dopravnej nehode, práca s chemickými látkami (striekanie, natieranie), priemyselné havárie, zadymené priestory pri požiaroch, práca s nebezpečnými biologickými látkami,…