Vitamíny sú pre náš organizmus nevyhnutné, potrebujeme ich na svoju existenciu a správnu funkčnosť.

Ľudský organizmus si vitamíny nedokáže vyrobiť sám, až na niektoré výnimky, preto ich musí získavať z prírody (napríklad stravy, slnka…).

Nedostatok vitamínov môže zapríčiniť rôzne zdravotné problémy.