Vedľajšie účinky ožarovania – produkty zamerané na vedľajšie účinky ožarovania