Oneskorený vývoj – produkty zamerané na oneskorený vývoj