Vitajte na stránkach Pomôž si

Snahou stránok Pomôž si je umožniť každému, aby si mohol pomôcť sám.

Či je to už pomocou alternatívnej medicíny, cvičením, kvalitnou ochranou dýchacích ciest alebo inými modernými pomôckami, vhodnými pre rôzne životné situácie.

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

Alternatívna medicína

Pomôž si alternatívnou medicínou

Tradičná Čínska Medicína, Mediciálne huby, vitamíny, minerály.

Pre ľudí, ktorí chcú riešiť svoje zdravotné problémy radšej prírodnou cestou ponúkame bylinné produkty z rôznych kútov sveta. V našej širokej ponuke nájdete produkty overené stáročiami, či už z Tradičnej Čínskej Medicíny, zo sveta medicinálnych húb – Myco Medicíny alebo moderné vysokokvalitné vitamíny, minerály alebo antioxidanty.

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

Ochrana dýchacích ciest

Pomôž si ochranou dýchacích ciest

Respirátory, masky, polomasky a filtre,...

V našej ponuke nájdete produkty vhodné na ochranu dýchacích ciest či už pre profesionálov, ktorí vyhľadávajú celotvárové ochranné masky a filtre, ale taktiež respirátory, ktoré sú hlavne v dnešnej zlej epidemiologickej situácii potrebné aj pre bežného človeka.

Na výlete na tricykloch

Pomôž si zvýšením mobility

Tricykle

Moderný trojkolesový bicykel  tricykel – riešenie pre aktívneho človeka, či už handicapovaného alebo seniora, ktorý sa nechce zmieriť s rôznymi obmedzeniami, ktoré mu život postavil do cesty.

Tricykel 3R je možné získať ako zdravotnícku pomôcku s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne. V zozname zdravotníckych pomôcok je vedený pod kódom L96414.

Tricykel 3R - terénny
Tricykle
Tricykel v prírode
Na výlete na tricykloch
tricykel